• Cao Thị Thanh Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng - Ủy viên CĐ
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0985305855
  • Email:
   minhha855@gmail.com
 • Nguyễn Văn Cảnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0985740059
  • Email:
   canhgvgp@gmail.com
 • Nguyễn Trường Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0364179717
  • Email:
   truongson704@gmail.com
 • Đào Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0976200641
  • Email:
   xuxuvabien@gmail.com
 • Trần Trung Ước
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổng phụ trách
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0912365370
  • Email:
   trantrunguoctdtt@gmail.com
 • Nguyễn Văn Đoàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0904255257
  • Email:
   doann14@gmail.com
 • Nguyễn Thị Quỳnh Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0978614955
  • Email:
   nguyenvan020286@gmail.com
 • Nguyễn Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0985820548
  • Email:
   nga04101981@gmail.com
 • Nguyễn Thị Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0942095616
  • Email:
   dunggiaophong@gmail.com
 • Đặng Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0934620358
  • Email:
   phuongdang157@gmail.com
 • Đỗ Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0347238157
  • Email:
   dothuy1107@gmail.com
 • Nguyễn Thị Nhài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0986082922
  • Email:
   nguyennhai228@gmail.com
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 5
Tháng 07 : 87
Năm 2020 : 4.165