Hình ảnh học sinh tham gia chơi bóng đá

Trẻ khối 5 tuổi thi đá bóng

Hàng tuần, hàng tháng hoặc các ngày lễ các cháu được nhà trường tổ chức cho các lớp thi đấu bóng đá lập thành tích chào mừng ngày lễ hội